خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، پوستر و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
ناشرانِ مؤلف، نگران نباشند

فروش کتابهای مؤلفانی که خود ناشرند، یکی از برنامه های اصلی سایت الفهرست است. بسياری از مؤلفان، مترجمان و مصحّحان که حاصل کار را خود بچاپ سپرده اند، با مشکل توزيع مواجهند. سايت الفهرست بزودی از راهکاری مناسب برای رفع دغدغه و فروش آثار مؤلفان با رعايت حقوق آنها رونمايی خواهد کرد.
در این راهکار، مؤلفان، ارسال کنندۀ آثار به مخاطبان و دریافت کنندۀ وجه آن خواهند بود. الفهرست نیز رابطی مطمئن و کارآمد.. تا انبارهایی از کتاب، که تاکنون مخاطب خود را نیافته اند، راهی نو به سوی کتابخانه های شخصی و عمومی بیابند.