خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
شعار ما: کتاب زنده است

سایت الفهرست برای ایام نمایشگاه کتاب تهران که بهترین رخداد فرهنگی در ایران است شعار «کتاب زنده است» را انتخاب کرده است. این سایت می‌کوشد با ترویج این شعار در تبلیغات محیطی، بروشورها و فضاهای مجازی، به تشویق در امر کتابخوانی و چاپ کتاب فیزیکی کمک کند. همچنین با راه‌اندازی پویش #کتاب_زنده_است از مخاطبان می‌خواهد راهکارهای خود را برای زنده ماندن کتاب به اشتراک بگذارند.