خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
قوانین دیوار مهربانی (مهم)

از آنجا که هدف مجریان اين طرح، رساندن کتاب به افراد و کتابخانه های مختلف در سراسر ایران (در مرحلهٔ نخست) می باشد، بنابر این رعايت اين نکات ضروری است:
۱- افراد حقيقی می توانند همزمان دو کتاب، و حداکثر هر ماه فقط دو کتاب سفارش دهند. چنانچه درخواست مشتمل بر بيش از دو جلد باشد مديريت سايت به انتخاب خودش فقط دو کتاب را به صورت رايگان ارسال می کند و بقیهٔ کتابها به موجودی سايت مرجوع می شوند. بديهی است با هزينه های پرداخت شده بابت پست، قابل ارجاع نيست. لذا خواهشمند است هنگام سفارش بيش از دو جلد کتاب ثبت نشود.
۲- کتابخانه ها و نهادهای علمی می توانند هر ماه حداکثر ۱۰ کتاب به صورت رايگان ثبت و دریافت کنند. برای دريافت دومین سفارش، و سفارشهای بعدتر، ارسال گزارشِ ثبت کتابهای پيشين در سامانهٔ کتابخانه ضروری است.
۳- الفهرست آمادگي ارسال کتاب رايگان برای خارج از کشور و تجهيز کتابخانه های عمومی، ضروری و دانشگاهی در خارج از ايران را نيز دارد. با توجه به هزينه های پستی، مناسب است درخواست کنندگانِ حقيقی و حقوقی دربارهٔ تعداد و نحوهٔ ارسال، پيشتر با مدیریت سايت مکاتبه کنند.