خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، پوستر و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
فهرست دیوانکدهٔ ادیب میبدی منتشر شد

حجت الاسلام و المسلمین سید ناصر حسینی میبدی متخلص به درویش از علما و ادبای خوش ذوق معاصر و حفید علامه سید علی حسینی میبدی (در گذشتهٔ ۱۳۱۳ هـ.ق) صاحب کتاب بدیع اللغة است که در طول دهه های پیشین توانسته یکی از مهمترین کتابخانه های خصوصی را با گرایش ادب و شعر به زبانهای مختلف گردآوری کند. کتابخانه ای بالغ بر ۶۵.۰۰۰ نسخهٔ چاپی و ۳ هزار چاپ عکسی، و نیز بیش از دو هزار نسخهٔ خطی که فهرست حاضر، معرفی تفصیلی مخطوطات آن کتابخانه است.
مجموع نسخه ها از آن جهت که مشتمل بر نسخه هایِ خریداری شده و نیز اهدایی خانواده های گوناگون است، با مشخّصهٔ تنوع، نسخه های محلّی، خطوط علما و شعرا عجبین شده و کتابخانه ای در خور توجه را شکل داده است.
از جهت اهمیت آن اینکه تألیف کتاب حاضر را فهرست نگار برجستهٔ معاصر علامه سید احمد حسینی اشکوری بعهده گرفته تا تألیف حاضر دارای انسجام، یکپارچگی و دقت باشد.
پیشتر بخشی از نسخه ها در سه دفتر با عنوان «فهرست نسخه های خطی کتابخانهٔ میبدی» بین سالهای ۱۳۸۴ – ۱۳۸۷ از سوی مجمع ذخائر اسلامی با فروست «معرفی میراث مخطوط» چاپ شده بود. چاپ کنونی علاوه بر افزایش کتابهای دیگر، به صورت نفیس و رنگی از سوی نشر باقیات بطبع رسیده، در ۴ مجلد که جلد پایانی به فهارس فنی و تصاویر منتخب هنری اختصاص یافته است.
«فهرست نسخه های خطی خاندان میبدی» در کرمانشاه نیز که پیشتر از سوی مجمع ذخائر اسلامی به صورت مستقل چاپ شده بود اکنون به پیوست مجلد سوم منتشر شده است.
برای خرید کتاب روی لينک روبرو کلیک کنید (نسخه های دیوانکده و کتابخانه ادیب میبدی)