خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
جلد دوم اخبار خراسان، در راه انتشار (منتشر شد)

جلد اول کتاب اخبار خراسان در مطبوعات دوره قاجار، دربردارنده اخبار و وقایع خراسان موجود در مطبوعات قاجار روزگار محمدشاه یعنی ۱۲۵۰-۱۲۶۴ قمری و روزگار ناصرالدین شاه یعنی ۱۲۶۴-۱۳۱۳ قمری بود که پیش از این منتشر گردید.
اینک در جلد دوم، یکایک مطبوعات روزگار مظفرالدین شاه یعنی ۱۳۱۴-۱۳۲۴ قمری بررسی و مطالعه شده است که در این میان ۱۶ روزنامه شامل ایران، ناصری، ایران سلطانی، اطلاع، شرافت، مظفری، کمال، خلاصه‌الحوادث، حکمت، تربیت، پرورش، چهره‌نما، ثریا، حبل‌المتین، ادب و بشارت دارای اخبار خراسانی بودند که آنها استخراج و ارائه شد. به امید حق، بقیۀ اخبار خراسانی مطبوعات قاجار در جلدهای بعدی بزودی منتشر خواهد آمد.
برای خرید اين کتاب لطفا روی لينک روبرو کلیک کنید (اخبار خراسان)