خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
جلد سوم اخبار خراسان به زودی منتشر می شود (منتشر شد)

اخبار خراسان تألیف سید مهدی سید قطبی، جلد سوم (دوره محمدعلی شاه) اخبار خراسان در مطبوعات دوره قاجار: تاکنون دو جلد از کتاب «اخبار خراسان در مطبوعات دوره قاجار» چاپ و منتشر شده است که در جلد اول اخبار و وقایع خراسانی موجود در مطبوعات روزگار محمدشاه یعنی ۱۲۵۰-۱۲۶۴ ق. و روزگار ناصرالدین شاه یعنی ۱۲۶۴-۱۳۱۳ ق و در جلد دوم اخبار خراسانی مطبوعات روزگار مظفرالدین شاه یعنی ۱۳۱۴-۱۳۲۴ ق. آمده است.
اینک در جلد سوم، یکایک مطبوعات روزگار محمدعلی شاه یعنی بازۀ زمانی محرم ۱۳۲۵-جمادی‌الثانی ۱۳۲۷ قمری بررسی و مطالعه شده است که در این میان ۱۹ روزنامه شامل انجمن تبریز، ایران سلطانی، حبل‌المتین، حبل‌المتین تهران، تمدن، جهاداکبر، چهره‌نما، روح‌القدس، شمس، صبح صادق، مجلس، معارف، ندای وطن، بشارت، خراسان، صور اسرافیل، مساوات، نیر اعظم و خورشید دارای اخبار خراسانی بودند که این اخبار استخراج و ارائه شد. به امید حق، بقیۀ اخبار خراسانی این دوره؛ یعنی روزگار احمدشاه (رجب ۱۳۲۷-۱۳۴۴ قمری) در جلدهای بعدی خواهد آمد.
در تاريخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ منتشر شد. براي خرید کتاب کليک کنيد