خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
ترجمان کشکول شیخ بهائی منتشر شد
دکتر یساولی

کشکول شیخ بهاء الدین محمد عاملی معروف به شیخ بهائی يکی از مشهورترين کشکولهای نگاشته شده به دست عالمان شیعی است که مجموعه ای مهم از فوائد ادبی، تاریخی، دینی را دربرگرفته وسرشار از اشعار فارسی و عربی است. شیخ بهائی اين کتاب را پس از «مخلاة» تدوین کرده است.
ترجمان حاضر که بخش نخست کشکول می باشد، ترجمانی است متفاوت با قلمی روان و آهنگین که سعی دارد با حفظ لطافتهای کلام مؤلف، در زبان پارسی نيز لحنی ادبی داشته باشد و در انتخاب واژه ها از الفاظ پارسی سره استفاده نماید.
دکتر علی حیدری يساولی، مترجم این اثر، که دانش آموختهٔ فلسفه و متخصص ادبيات پارسی است، اين ترجمان را به عنوان نمونه ای فاخر در ترجمهٔ آثار ادبیِ شيعه عرضه کرده است.
ترجمان کشکول شيخ بهائی از سوی مجمع ذخائر اسلامی در تير ماه ۱۳۹۸ منتشر شده است.
برای خرید کتاب بر لینک ذيل کلیک کنید: (ترجمان کشکول شیخ بهائی منتشر شد)