خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
فهرست نسخه های خطی کتابخانهٔ شیخ احمد کاشف الغطاء در نجف اشرف منتشر می شود

خاندان کاشف الغطاء یکی از مهمترین خانواده های علمی شیعه در نجف اشرف می باشد که خدمات زیادی داشته اند.
يکی از کتابخانه های نجف اشرف، کتابخانهٔ آيت الله شیخ احمد بن علی بن رضا بن موسی بن جعفر کاشف الغطاء نجفی است که در کتابخانهٔ عمومی برادرش مرحوم آيت الله شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء نگهداری می شود.
تعداد نسخه های معرفی شده در این فهرست ۶۴ نسخه است، همراه با نمونه هایی از خطوط مهم، چند سند و صفحات منتخب مخطوطات.
این فهرست را سید صادق حسینی اشکوری هنگام اقامت در نجف اشرف (ربیع الأول ۱۴۳۲ هـ. قـ) تهیه کرده و اکنون در شهریور ۱۳۹۸ هـ. ش (۱۴۴۰ هـ. قـ) ضمن فروست معرفی میراث مخطوط منتشر می شود.