خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
فهرست نسخه های خطی کتابخانهٔ سید صادق حسینی اشکوری، جلد دوم منتشر می شود

مجلد اول فهرست نسخه های خطی کتابخانه شخصی سید صادق حسینی اشکوری در قم، از سوی مجمع ذخائر اسلامی در سال ۱۳۹۰ هـ . ش منتشر شد. مجلد دوم مشتمل بر نسخه های خطی شماره ۳۴۱ الی ۶۷۲ که به قلم جناب یوسف بیگ باباپور در سال ۱۳۹۲ هـ . ش تألیف شده بود انتشار آن تا کنون به تأخیر افتاده بود. نشر این مجلد انشاء الله در پاببر سال ۹۸ با فروست معرفی میراث مخطوط (شماره ۸۸) می باشد.
اهمیت این مجلد، در نسخه های کتابت شدهٔ حوزهٔ شبه قاره است که می تواند برای پژوهشگران حائز اهمیت باشد.
مجموعه نسخه های خطی کتابخانهٔ شخصی سید صادق اشکوری، بالغ بر دو هزار نسخهٔ خطی است که امیدواریم سایر مجلدات نیز متعاقباً منتشر شوند.