خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
ویراست دومِ اسناد خاندان میرمحمد جعفر رضوی (مشهد) منتشر شد.
اسناد خاندان محمدجعفر رضوی در مشهد

این کتاب، اسناد شاخه¬هایی از خاندانی سادات رضوی مشهد می‌باشد. این خاندان از دورۀ صفویه به بعد، در زمره افراد صاحب نفوذ در مشهد به¬شمار می‌آمده‌اند. اسنادی که در این کتاب آورده شده از میان صدها سند برجای¬مانده از فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و مذهبی این خاندان گزینش شده است. در انتخاب اسناد، نویسنده سعی کرده تا ضمن رعایت تنوع موضوعی، آن دسته از اسناد را که از ارزش محتوایی بیشتری برخوردار بوده و برای استفادۀ پژوهشگران مناسب‌تر است را فهرست نماید.
پژوهشگر جوانِ این اثر، محمدحسین سلیمانی است که در حوزۀ سندپژوهی و فهرستنگاری نسخه های خطی آثار ارزشمندی بجای گذاشته است.
چنانچه در مقدمۀ اثر تصریح شده، اسناد به عنوان یکی از مهمترین منابع تاریخی اهمیت زیادی برای پژوهشگران حوزه تاریخ به¬ویژه مورخان محلی دارد. این اسناد به دلیل دربرگیری ارتباطات انسانی در یک منطقه یا فعالیت‌های یک گروه قومی از جنبه‌های مختلفی مانند تاریخ اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و سیاسی قابلیّت بررسی دارد. خاندان‌های حکومتی و مذهبی درایران به لحاظ قدمت تاریخی و غنای فرهنگی نقش تاثیرگزاری در تاریخ کشور داشته اند. بررسی کتابهای به نگارش درآمده در این زمینه نشان می دهد که تاریخ‌های خاندانی در زمرۀ منابع با ارزش تاریخ محلی به شمار می‌آمده‌اند. چاپ اسناد خاندانی که توسط بازماندگان آنها و یا مراکزی مانند مجمع ذخائر اسلامی در چند سال اخیر مورد توجه بوده است، گامی ارزشمند در راستای حفظ، نگهداری، اطلاع رسانی و تهیه منابع جهت تحقیقات پژوهشگران به شمارمی رود که آن را به فال نیک گرفته و امیدواریم تا روز به روز بر وسعت آن افزوده گردد.