خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
اسناد صورت اراضی قنات مزرعۀ خرم آباد، آران، منتشر می شود

اسناد صورت اراضی قنات مزرعۀ خرم آباد و اجاره‌نامه‌های موقوفات آن، به زودی منتشر میشود.
این اثر، یکی دیگر از سلسله آثار تألیفیِ سید صادق حسینی اشکوری در خصوص مزارع قناتهای ایران، و اسناد موقوفات ایرانی است، از سویی دیگر، ضمن فروست معرفی میراث مخطوط ثبت شده که طی آن بیش از ۲۰۰ جلد منتشر شده است.
اسناد پرتعداد نیستند ولی تمامی، بازخوانی شده و مهرها و دستخطها بازنویسی شده و در پایان اثر، فهرست نامهای خاص و سجع مهرهای اسناد نیز استخراج شده است.
این کتاب، پس از انتشار، از سوی نمایندۀ پخش آثار مجمع ذخائر – یعنی فروشگاه آن لاینِ الفهرست – توزیع می گردد.