خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
شیرین و شیرویه، منظومه¬ای غنایی از دورۀ زندیه، منتشر شد
شیرین و شیرویه، وفائی شیرازی

شیرین و شیرویه، منظومه¬ای غنایی از دورۀ زندیه منتشر شد:
منظومۀ غنایی «شیرین و شیرویه» مثنوی عاشقانه‌ای از «وفایی شیرازی» شاعر گمنام قرن دوازدهم و سیزدهم هجری است. وفایی چنانکه خود بیان کرده، از شاگردان محمّدصادق موسوی اصفهانی متخلّص به «نامی»، شاعر و منشی عهد کریم‌خان زند و صاحب خمسۀ نامی و گیتی‌گشا در تاریخ زندیه بوده است. از آنجا که نامی نخواسته منظومۀ خسرو و شیرین خود را پس از روایت مرگ خسروپرویز بسراید، وفایی، شاگرد او بر آن شده تا این منظومۀ ناتمام را به پایان برساند. اهمیّت منظومۀ شیرین و شیرویه در آن است که تاکنون تنها اثر مستقلی است که ما در باب ماجرای عشق شیرویه بر شیرین و پایان کار آن دو می‌شناسیم.
این کتاب بر پایۀ تنها نسخۀ موجود از شیرین و شیرویه که به شمارۀ ۱۳۶۹۶ در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی نگهداری می‌شود، تصحیح شده و شامل مقدّمه‌ای در معرّفی شاعر و اثر او، متن مثنوی در ۲۳۱۲ بیت و شرح کوتاهی بر آن است.
این اثر به تصحیح دکتر روح الله خادمی انجام شده و از سوی مجمع ذخائر اسلامی چاپ و منتشر شده و در فروشگاه الفهرست عرضه شده است.
لینک خرید کتاب:

شیرین و شیرویه، وفائی شیرازی