خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
۱۲ درصد تخفیف اسفند: باید کتاب بخوانیم تا بدانیم..

فروشگاه الفهرست، با شعار (باید کتاب بخوانیم تا بدانیم)، تخفیف ۱۲ درصدی اسفندی را برای مشتریان قدیم و جدید خود به مدت دو روز در نظر گرفته است. کد تخفیف (اسفند) باید هنگام خرید محصول، به صورت انگلیسی (شش حرفی) وارد شود.
کد تخفیف: esfand
این کد، روز پایانیِ بهمن و روز نخست اسفند سال ۹۸ اعتبار دارد.