خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
سفرنامه حاکم قوچان منتشر شد
سفرنامه حاکم قوچان، شجاع الدوله

سفرنامه حاکم قوچان؛ محمدناصر خان شجاع الدوله سوم حاکم قوچان در عهد قاجار، از سفرنامه های خواندنیِ دوره قاجار است که در سال ۱۳۱۹ هجری قمری تألیف شده است. برای مطالعه کنندگان تاریخ خراسان، یا علاقمندان به فرهنگ ایرانی، این اثر بسیار باارزش است.
تصحیح این اثر از سوی آقای حسن علی فریدونی، با مقدمه ای مفصل انجام شده، و از سوی مجمع ذخائر اسلامی در آخرین روزهای سال ۱۳۹۸ شمسی منتشر شده است.
کتاب را از همین فروشگاه میتوانید خریداری کنید:

سفرنامه حاکم قوچان؛ محمدناصر خان شجاع الدوله سوم حاکم قوچان در عهد قاجار