خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
سفرنامۀ دکتر اوئیلز روسی به ممالک ایران، از سفرنامه های مهم قاجاری، بر اساس سه نسخۀ خطی منتشر شد
سفرنامه دکتر اوئیلز روسی به ممالک ایران

سفرنامۀ دکتر اوئیلز روسی به ممالک ایران، ترجمه ای است از روسی به فارسی، از سوی میرزا سید عبدالله، مترجم دربار ظل السطان (فرزند ناصرالدین شاه قاجار و حاکم اصفهان).
سفرنامه حاضر نیز از جمله سفرنامه‌های مهم دوره قاجار به شمار می‌رود که توسط پزشکی به نام اوئیلز (اوایلس) به نگارش درآمده است، و پر است از نکات دقیق تاریخی و رفتارهای اجتماعی ایرانیان. تنها منبعی که دکتر اوئیلز را معرفی کرده همین اثر خود او می‌باشد؛ اوئیلز تحت عنوان پزشک، هم‌زمان با پادشاهی ناصرالدین شاه و ولی عهدی مظفرالدین میرزا وارد جامعه ایران می‌شود و پس از مراجعت به کشور خود، مشاهدات و شنیده‌های خویش را در سال ۱۳۰۵ در قالب سفرنامه نگاشته و در لندن به چاپ رسانیده است و مسیو کریستوف روسی از انگلیسی به روسی ترجمه کرده و میرزا سیّد عبدالله اصفهانی مترجم زبان روسی در دربار ظلّ السّلطان حاکم اصفهان بوده وی کتاب سفرنامه اوئیلز به ممالک ایران را در سال ۱۳۰۷ از روسی به فارسی ترجمه کرده است و به ناصر الدین شاه اهدا می‌کند.
کتاب حاضر براساس سه نسخه موجود، مقابله و تصحیح شده و شامل ۳۲ فصل بوده و به صورت کامل به چاپ می‌رسد.
توضیح بیشتر از این کتاب، تعداد و عناوین کامل فصول آنرا در همین فروشگاه بازدید کرده و از طریق لینک ذیل خریداری کنید.

سفرنامۀ دکتر اوئیلز (روسی) به ممالک ایران؛ تصحیح بر اساس سه نسخۀ خطی