خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
انتشار ۱۵مین جلد از فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی

در آخرین روزهای سال ۹۸ شمسی، جلد پانزدهم از فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکز احیاء میراث اسلامی منتشر شده روانۀ بازار نشر شد. برای تهیۀ این نسخه از همین فروشگاه میتوانید اقدام کنید، و نسخه را درب منزل یا محل کارتان دریافت کنید:

فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی (جلد پانزدهم ۱۵)