خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
تاریخ سقوط قسطنطنیه منتشر میشود (از پنجرۀ گالاتا) (منتشر شد)

از پنجرۀ گالاتا نام کتابی است در تاریخ سقوط قسطنطنیه به دست ترکان عثمانی و تأثیر آن در اروپا و ایران، تألیف محمد مستعان صفت.
این کتاب، بررسی مختصر و مفیدی دربارۀ سقوطِ قسطنطنیه است که با پژوهش در ریشه و منشأ ترک‌ها آغاز و سپس با بحث از مهاجرت آن‌ها امتداد می‌یابد و پس از گزارشِ تشکیلِ دولت عثمانی به بررسیِ فتحِ بزرگِ قسطنطنیه می‌پردازد. ریشه‌های این کشورگشایی در کنار تأثیرات جهانی آن‌که به رنسانس اروپا ختم می‌شود از مطالب بسیار نیکویی است که در این رسالۀ کم‌حجم بدان پرداخت شده است.
مؤلّفِ این اثر، دانش‌آموختۀ رشتۀ تاریخ پژوهنده‌ای کوشاست که توانسته موضوعی چنین دست‌نخورده در زمانة خود را بررسی کرده و بسیاری از زوایای آن را به‌درستی بکاود.
در حقیقت، کتاب حاضر، پایان‌نامۀ تحصیلی مؤلف است که به سال ۱۳۳۱ ش در دانشگاه تهران تدوین و به دکتر خان‌بابا بیانی تقدیم شده است.
این کتاب در ده بخش (گفتار) تنظیم شده است: ۱. تأسیسِ کشورِ عثمانی در آسیای صغیر؛ ۲. انقراضِ سلاجقة روم و پادشاهانِ عثمانی؛ ۳. پیدایشِ امیر تیمور و تصادمِ دولتِ تیموری و عثمانی؛ ۴. سلطان محمد فاتح و تصرّفِ قسطنطنیه؛ ۵. انقراضِ امپراتورِ بیزانس و علل آن؛ ۶. تأثیراتِ سقوطِ قسطنطنیه در اوضاعِ سیاسی اروپا؛ ۷. تأثیراتِ سقوطِ قسطنطنیه در اوضاعِ اجتماعی اروپا؛ ۸. تأثیراتِ سقوطِ قسطنطنیه در اوضاعِ اقتصادی اروپا؛ ۹. تأثیراتِ سقوطِ قسطنطنیه در اوضاعِ سیاسی ایران؛ ۱۰. تأثیراتِ سقوطِ قسطنطنیه در اوضاعِ اقتصادی ایران.
محلِّ نگهداریِ اصلِ نسخۀ آن در قم، مرکزِ احیاء میراث اسلامی، شمارۀ نسخه ۱۹۶۵ است. خطّ آن نستعلیق و به خطّ مؤلف است.
این کتاب، با تصحیح و مقدمه ای از جعفر رحمن¬زاده صوفیانی، آماده سازی شده، و بزودی از سوی مجمع ذخائر اسلامی، روانۀ بازار نشر میشود.
از پنجرۀ گالاتا را از همین پنجره (فروشگاه الفهرست) تهیه کنید.
از لینک ذیل:
https://bitu.ir/qz47qG