خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
اسناد قنات مزرعۀ شعیب آباد (موقوفۀ آب عبدالعظیمی و …) در آرانِ کاشان منتشر شد

در این کتاب، اشکوری به بازخوانیِ اسناد قنات مزرعۀ شعیب آباد (موقوفۀ آب عبدالعظیمی و …) در آران پرداخته است. این اسناد، بخشی از مجاری قناتها و مزارع وقفی را در دوره قاجار نشان میدهد. مزرعۀ مزبور، از مزارع موقوفۀ مسجد جامع آران (مسجد قاضی) است.
همراه با دو فهرست فنی در پایان آن: فهرست اسماء و عبارات خاصه، فهرست سجع مهرها.
کتاب مذکور را میتوانید از همین سایت در لینک ذیل تهیه کنید:
https://b2n.ir/906863