خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
آلبوم سنگهای مزارات و قبور، منتشر میشود: سنگ نوشته های هرات

مجموعه ای با فروست (میراث سنگی: آلبوم سنگهای مزارات و قبور)، بزودی از سوی مجمع ذخائر اسلامی منتشر میشود.
این آلبومها حاصل دو دهه فعالیت سید صادق حسینی اشکوری، در مستند سازی سنگهای مزارات، قبور، امامزادگان، اعم از مشاهیر و شخصیتهای تاریخی، فرهنگی، قبرستانهای متروک و دورافتاده است.
اولین مجموعه از این فروست با عنوان (سنگ نوشته های هرات، مزار خواجه عبدالله انصاری) بزودی منتشر خواهد شد. این آلبوم حاصل سفر سید صادق حسینی اشکوری به افغانستان، هرات در سال ۱۳۸۴ شمسی است.