خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
یک تخفیف خوب، برای آخر هفتۀ تابستانی

فروشگاه الفهرست برای مشتریان خوب خود، یک تخفیف آخر هفتۀ تابستانی در نظر گرفته که روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۹ و ۲۰ تیرماه ۹۹) معتبر خواهد بود. برای استفاده از این تخفیف ۱۷ درصدی هنگام خرید کد ذیل را وارد کنید:
weekend