خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
اسناد قنات و مزرعۀ سعادت آباد، بزودی منتشر میشود

اسناد قنات و مزرعۀ سعادت آباد، یکی دیگر از مجموعه اسناد قناتها و مزارع ایران است که در عین حال از اسناد موقوفات ایرانی محسوب میشود. این مزرعه در شهرستان آران واقع شده، و با بازخوانیِ سید صادق حسینی اشکوری، بزودی منتشر میشود