خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
آرشیو اسناد تاريخي

اسناد قنات معین آباد ( از مزارع تابعۀ نوش آباد کاشان) (۱۲۳۷ – ۱۳۵۴ هـجری قمری)

580,000 ریال 520,000 ریال
خـرید
وقایع نامه نواب والا معتمد الدوله

وقایع نامه نواب والا معتمد الدوله (چاپ عکسی)

800,000 ریال
خـرید

مواجب صاحب منصبان و سربازان فوج فیروزکوهی (چاپ عکسی)

740,000 ریال
خـرید

مواجب شش ماهه محلی مازندران (چاپ عکسی)

800,000 ریال
خـرید
مخارج عمارات سلطنتی

مخارج عمارات سلطنتی (چاپ عکسی)

900,000 ریال
خـرید

کتابچه های اسناد دولتی قاجار (بودجه اصطبل خانه) (چاپ عکسی)

1,000,000 ریال
خـرید

کتابچه های اسناد جیره و مواجب (چاپ عکسی)

1,450,000 ریال
خـرید

کتابچه مفاصا حساب محمدقاسمخان والی گیلان (چاپ عکسی)

680,000 ریال
خـرید

کتابچه جمع و خرج مالیات چند محله، دهات و بازار (چاپ عکسی)

900,000 ریال
خـرید

کتابچه جمع و خرج خوی و سلماس (چاپ عکسی)

1,150,000 ریال
خـرید

کتابچه تلگرافات رکن الدوله قاجار (چاپ عکسی)

1,200,000 ریال
خـرید

کتابچه آذربایجان در زمان نظام (چاپ عکسی)

1,750,000 ریال
خـرید

کتابچه اسناد مخارج دولتی در دوره قاجار، دفتر سوم (چاپ عکسی)

2,100,000 ریال
خـرید

کتابچه اسناد مخارج دولتی در دوره قاجار، دفتر دوم (چاپ عکسی)

3,000,000 ریال
خـرید

کتابچه اسناد مخارج دولتی در دوره قاجار، دفتر چهارم (چاپ عکسی)

2,700,000 ریال
خـرید

کتابچه اسناد مخارج دولتی در دوره قاجار، دفتر پنجم (چاپ عکسی)

1,900,000 ریال
خـرید

کتابچه اسناد مخارج دولتی در دوره قاجار، دفتر اول (چاپ عکسی)

2,000,000 ریال
خـرید

کتابچه اسناد چند مدرسه، اسامی شاگردان و اساتید و مستخدمین، دخل و خرج (مدرسه شرف مظفری، کمالیه،  دانش) سالهای ۱۳۲۱ الی ۱۳۲۳ هجری قمری (چاپ عکسی)

740,000 ریال
خـرید

کتابچه اسامی و مُهرهای صاحبمنصبان قشونی، مربوط به دوره قاجار (چاپ عکسی)

910,000 ریال
خـرید

سواد مخابره تلگرافی خطوط مازندران (چاپ عکسی)

1,280,000 ریال
خـرید