خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
آرشیو اطلاع رسانی

فصلنامه آینه میراث ۲۱ (HZ15386)

290,000 ریال
خـرید

فصلنامه نقد کتاب؛ اطلاع رسانی و ارتباطات ۷-۸ (HZ14304)

420,000 ریال
خـرید

فصلنامه نقد کتاب؛ اطلاع رسانی و ارتباطات ۱۰ (HZ14227)

410,000 ریال
خـرید

فصلنامه نقد کتاب؛ اطلاع رسانی و ارتباطات ۹ (HZ14226)

450,000 ریال
خـرید

فصلنامه نقد کتاب؛ اطلاع رسانی و ارتباطات ۶ (HZ14225)

390,000 ریال
خـرید

فصلنامه نقد کتاب؛ اطلاع رسانی و ارتباطات ۵ (HZ14224)

450,000 ریال
خـرید

فصلنامه نقد کتاب؛ اطلاع رسانی و ارتباطات ۴-۳ (HZ14223)

390,000 ریال
خـرید

فصلنامه نقد کتاب؛ اطلاع رسانی و ارتباطات ۲-۱ (HZ14222)

390,000 ریال
خـرید

چکیده مقالات همایش چالش های علم اطلاعات؛ نخستین هم اندیشی بررسی آزمون کارشناسی ارشد حوزه کتابداری و اطلاع رسانی (HZ13850)

290,000 ریال
خـرید

فصلنامه کتاب ۴۱ (HZ13595)

330,000 ریال
خـرید

کتاب ماه کلیات ۱۴۶ (HZ13198)

320,000 ریال
خـرید

کتاب ماه کلیات ۹۲-۹۳ (HZ13195)

450,000 ریال
خـرید

خبرنامه شورا ۲۰-۲۱ (HZ13175)

350,000 ریال
خـرید

ماهنامه گزارش میراث ۲۱-۲۲ (HZ13148)

310,000 ریال
خـرید

ماهنامه گزارش میراث ۲۱-۲۲ (HZ13132)

310,000 ریال
خـرید

کتاب ماه کلیات ۹۶ (HZ13094)

520,000 ریال
خـرید

کتاب ماه کلیات ۸۳ (HZ13085)

450,000 ریال
خـرید

کتاب ماه کلیات ۱۲۸ (HZ13083)

400,000 ریال
خـرید

کتاب ماه کلیات ۱۳۰ (HZ13082)

350,000 ریال
خـرید

ماهنامه تخصصی گزارش میراث ۲۳-۲۴ (HZ13080)

340,000 ریال
خـرید