خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
آرشیو ایران شناسی

اسنادی از پیامدهای ملی شدن صنعت نفت (به مناسبت شصتمین سالگرد نهضتملی نفت) (HZ15673)

450,000 ریال
خـرید

نرجه میراث تمدن ایران زمین (تصاویر رنگی) (HZ15629)

670,000 ریال
خـرید

سنگ نوشته های هرات، مزار خواجه عبدالله انصاری (آلبوم رنگی)

1,500,000 ریال
خـرید

سنگ نوشته های بیدهند، قبرستان روستای بیدهند قم (آلبوم رنگی)

2,500,000 ریال
خـرید

آلبوم اسناد آستان قدس رضوی (مشهد) دربارۀ قم

1,000,000 ریال 950,000 ریال
خـرید

آلبوم اسناد حسینیه حضرت ابوالفضل (ع)، دامغان

900,000 ریال 850,000 ریال
خـرید

رجال و مقامات نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران (مجلس و شورای نگهبان ۱۳۵۹-۱۳۹۵) (HZ15392)

580,000 ریال
خـرید

خلیج فارس (HZ15390)

480,000 ریال
خـرید

بررسی گویش فینی (HZ15373)

320,000 ریال
خـرید

سمط العلی اللحضرة العلیا در تاریخ قراختائیان کرمان (HZ15368)

550,000 ریال
خـرید

تاریخ ادبیات ایران (HZ15366)

490,000 ریال
خـرید

غیاث الدین منصور دشتکی و فلسفه عرفان منازل السائرین و مقامات العارفین

480,000 ریال
ناموجود

زبان دیرین آذربایجان (HZ15344)

410,000 ریال
خـرید

نگاهی به تاریخ درخشان فرش کاشان (تصویر رنگی)

500,000 ریال
ناموجود

یزد در سفرنامه ها (HZ15336)

460,000 ریال
خـرید

تاریخ سیاسی ایران در دوره قاجار (۲ جلدی) (HZ15330)

1,500,000 ریال
خـرید

جشنها و آداب و معتقدات زمستان (۲ جلدی) (HZ15320-1)

730,000 ریال
خـرید

منابع و مآخذ عشایر ایران به فارسی (HZ15320)

600,000 ریال
خـرید

موسیقی شوشتر (HZ15319)

500,000 ریال
خـرید

چنین گفت داریوش! پژوهشی نو در موضوع خط میخی و پارسی باستان (نقدی بر یافته های ایرانشناسان) (HZ15318)

470,000 ریال
خـرید