خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، پوستر و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
آرشیو زبان ترکی

ON IKI IMAM ve KERBELA (HZ8619)

700,000 ریال
خـرید

DUS PENCEREMDEN (HZ8597)

650,000 ریال
خـرید

اسنادی از تلگرافات باب مشیخت در امپراطوری عثمانی

2,050,000 ریال
خـرید

دفاتر قسامی (ارثیه – ماترک) در امپراطوری عثمانی (۳ جلد)

5,675,000 ریال
خـرید

دفاتر دایره محاسبه علمیه در امپراطوری عثمانی

1,425,000 ریال
خـرید

اسنادی از ثبت عقد ازدواج و طلاق در امپراطوری عثمانی (۵ جلد)

8,550,000 ریال
خـرید

اسناد وزرات اموال ایتام در امپراطوری عثمانی

2,125,000 ریال
خـرید

اسنادی از ثبت وکالت در امپراطوری عثمانی

1,625,000 ریال
خـرید

اسنادی از عرض حالها و شکايات در امپراطوری عثمانی

1,875,000 ریال
خـرید

اسنادی از تشکیلات قاضی عسکری در امپراطوری عثمانی (۴ جلد)

5,425,000 ریال
خـرید

فرمانهايی از مجموعه اسناد امپراطوری عثمانی

1,125,000 ریال
خـرید

اسنادی از باب مشیخت در امپراطوری عثمانی (۴ جلد)

8,300,000 ریال
خـرید
HUSNIYE RISALESI

HUSNIYE RISALESI (MZ6090)

450,000 ریال
خـرید
Imam Ali Buyruklari

Imam Ali Buyruklari (MZ6089)

650,000 ریال
خـرید
Yuksek Bulutlar Altinda, Muharrem UCAN, چاپ ترکیه, (HZ1311P)

Yuksek Bulutlar Altinda, Muharrem UCAN, (HZ1311P) (HZ1311P)

290,000 ریال 250,000 ریال
خـرید
BALIKESIR BULTENI, چاپ ترکیه, (HZ1295P)

BALIKESIR BULTENI, (HZ1295P) (HZ1295P)

410,000 ریال 350,000 ریال
خـرید
سومرلر, تألیف آیت الله دکتر ذاکری, حاضیرلایانی: مهندس اکبر حمیدی علیار, (HZ4825)

سومرلر, تألیف آیت الله دکتر ذاکری, حاضیرلایانی: مهندس اکبر حمیدی علیار, (HZ4825) (HZ4825)

630,000 ریال 550,000 ریال
خـرید
ISAM BULTENI 2013, چاپ ترکیه, رطوبت دیده, (MZ4560)

ISAM BULTENI 2013 (MZ4560)

200,000 ریال
خـرید
TURKIYE YAZMALARI TOPLU KATALOGU, THE UNION CATALOUGUE OF MANUSCRIPTSIN TURKEY, پنج جلدی, چاپ ترکیه, (MZ4378)

TURKIYE YAZMALARI TOPLU KATALOGU (پنج جلدی) (MZ4378)

12,000 ریال
خـرید
کنزالمصائب معروف به قمری, دو جلد در یک مجلد, (MZ4046)

کنزالمصائب معروف به قمری (دو جلد در یک مجلد) (MZ4046)

1,500,000 ریال
خـرید