خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، پوستر و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
آرشیو صنعت
فن آوری سیمان

مجله علمی- تخصصی فن آوری سیمان ۱۶ (MZ10157)

350,000 ریال
خـرید
صنعت فراگیر

صنعت فراگیر ۶۰ و ۵۹ (MZ10152)

350,000 ریال
خـرید
صنعت فراگیر

ماهنامه بین المللی فنی- مهندسی صنعت فراگیر ۸ و ۷ (MZ9954)

460,000 ریال 400,000 ریال
خـرید
صنعت فراگیر

فصلنامه چاپ و بسته بندی صنعت فراگیر ۳ (MZ9946)

300,000 ریال
خـرید
تاریخ صنعت

تاریخ صنعت (HZ5918)

1,000,000 ریال
خـرید
بازاریابی صنعتی

بازاریابی صنعتی (MZ5540)

200,000 ریال
خـرید
فصلنامه راه دانش 6-5

فصلنامه راه دانش ۶-۵ (MZ5514)

290,000 ریال 250,000 ریال
خـرید
واژه نامۀ بسامدی روزی با جماعت صوفیان سهروردی, فراهم آوردۀ مینو احمدی, (HZ3933)

واژه نامه بسامدی روزی با جماعت صوفیان سهروردی (HZ3933)

300,000 ریال
خـرید
صنعتگر, نشریه اتحادیه ماشین ساز و فلزتراش, شماره 33, بهمن 1364, (MZ3308)

نشریه اتحادیه ماشین ساز و فلزتراش صنعتگر ۳۳ (MZ3308)

100,000 ریال
خـرید
صنعتگر, نشریه اتحادیه ماشین ساز و فلزتراش, شماره 35, فروردین 1365, (MZ3309)

نشریه اتحادیه ماشین ساز و فلزتراش صنعتگر ۳۵ (MZ3309)

100,000 ریال
خـرید
صنعتگر, نشریه اتحادیه ماشین ساز و فلزتراش, شماره 26, تیرماه 1364, (MZ3310)

نشریه اتحادیه ماشین ساز و فلزتراش صنعتگر ۲۶ (MZ3310)

100,000 ریال
خـرید
صنعتگر, نشریه اتحادیه ماشین ساز و فلزتراش, شماره 10, دی ماه 1362, (MZ3311)

نشریه اتحادیه ماشین ساز و فلزتراش صنعتگر ۱۰ (MZ3311)

100,000 ریال
خـرید
صنعتگر, نشریه اتحادیه ماشین ساز و فلزتراش, شماره 30, آبان 1364, (MZ3312)

نشریه اتحادیه ماشین ساز و فلزتراش صنعتگر ۳۰ (MZ3312)

100,000 ریال
خـرید
صنعتگر, نشریه اتحادیه ماشین ساز و فلزتراش, شماره 27, مرداد 1364, (MZ3313)

نشریه اتحادیه ماشین ساز و فلزتراش صنعتگر ۲۷ (MZ3313)

100,000 ریال
خـرید
توسعۀ صنعتی, اثرر: مورای.دی.برایس, ترجمۀ: غلامرضا کیانپور, (HZ1516)

توسعه صنعتی (HZ1516)

700,000 ریال
خـرید