خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
آرشیو فهرست

فهرست نسخه های خطی کتابخانه مسجد اعظم قم (HZ14487)

600,000 ریال
خـرید

کتابشناسی خط فارسی (HZ14480)

300,000 ریال
خـرید

الذخیرة التراثیة (الجزء الاول: ء-آ-أ) (HZ14472)

1,200,000 ریال
خـرید

فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی علوم قرآنی در ایران (HZ14432)

310,000 ریال
خـرید

فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (جلد بیست و پنجم: معانی و بیان) (HZ14346)

400,000 ریال
خـرید

فهرس مخطوطات آیة الله الخادمی الإصفهانی (HZ14338)

490,000 ریال
خـرید

حدیث عشق (دفتر دوم: دانش پژوه، نامه ها و گفت و گوها) (HZ14294)

310,000 ریال
خـرید

یکصد و شصت نسخه از یک کتابخانه شخصی (HZ14273)

380,000 ریال
خـرید

روزنامه ها و مجله های کمیاب دانشگاه تهران (موجودی کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تأمین منابع علمی) (HZ14253)

300,000 ریال
خـرید

فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران (مجلد ۱۹) (HZ14071)

850,000 ریال
خـرید

فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران (مجلد ۲۱) (HZ14073)

790,000 ریال 700,000 ریال
خـرید

فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران (مجلد ۲۰) (HZ14072)

800,000 ریال
خـرید

فهرست کتب خطی کتابخانه خانقاه احمدی شیراز (HZ14070)

900,000 ریال
خـرید

فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی جمعیت نشر فرهنگ رشت (HZ14044)

400,000 ریال
خـرید

فهرست کتاب های انتشارات نگاه آشنا (HZ13939)

250,000 ریال
خـرید

کتاب نامه (نشر خورشید باران) (HZ13927)

250,000 ریال
خـرید

کتابشناسی ملی ایران ۱۳۶۱ (شماره ۵۰) (HZ13699)

950,000 ریال
خـرید

نسخه خطی و فهرست نگاری آن در ایران؛ مجموعه مقالات و جستارها به پاس زحمات سی ساله فرانسیس ریشار (HZ13685)

300,000 ریال
خـرید

فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی (جلد پانزدهم ۱۵)

700,000 ریال
خـرید

کتاب نامه ۱۳۹۸ (HZ12975)

220,000 ریال
خـرید