خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
آرشیو کتاب

نویسندگان پیشرو ایران (مروری بر قصه نویسی، رمان نویسی، نمایشنامه نویسی و نقد ادبی) (HZ15257)

390,000 ریال
خـرید

نقد نامه کتاب؛ ویژه پنجمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران (HZ14594)

330,000 ریال
خـرید

ماهنامه کتابخانه ۳۵ (HZ14587)

200,000 ریال
خـرید

معرفی بخشی از کتاب های انتشارات بین المللی نوید شیراز ۱۳۹۷ (HZ14577)

250,000 ریال
خـرید

آشنایی با انتشارات پژوهشکده بیمه (HZ14576)

200,000 ریال
خـرید

گزارش اجمالی یازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب (HZ14358)

250,000 ریال
خـرید

نشر کتاب؛ مشکلات موجود و راه کارهای پیش رو (HZ14243)

330,000 ریال
خـرید

A Descriptive Bibliography of Selected Books in the Iranian Book Festivals (HZ14175)

270,000 ریال
خـرید

فصلنامه کتاب ۳۵-۳۶ (HZ14128)

250,000 ریال
خـرید

فصلنامه کتاب ۱ (HZ14125)

450,000 ریال
خـرید

فصلنامه کتاب ۱ (HZ14124)

250,000 ریال
خـرید

فصلنامه کتاب ۴۲ (HZ14107)

250,000 ریال
خـرید

فصلنامه کتاب ۴۴ (HZ14106)

250,000 ریال
خـرید

فصلنامه کتاب ۳ (HZ14103)

270,000 ریال
خـرید

راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران ۱۳۷۹ (جلد دوم) (HZ14102)

420,000 ریال
خـرید

فصلنامه کتاب ۴۸ (HZ14101)

300,000 ریال
خـرید

فصلنامه کتاب ۴۳ (HZ14100)

250,000 ریال
خـرید

فصلنامه کتاب ۲-۳-۴ (HZ14099)

490,000 ریال
خـرید

فصلنامه کتاب ۲ (HZ14098)

270,000 ریال
خـرید

فهرست کاتبان نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران (HZ14076)

720,000 ریال
خـرید