الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، پوستر و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
تذکرۀ علمای کشمیر, نگاشتۀ سید محسن حسینی کشمیری, به کوشش دکتر یوسف بیگ باباپور, (HZ4874)

تذکرۀ علمای کشمیر, نگاشتۀ سید محسن حسینی کشمیری, به کوشش دکتر یوسف بیگ باباپور, (HZ4874)

230,000 ریال 200,000 ریال
ناموجود
اردو شعرا, خدابخش اورنیتل پبلک لاتبریری پتنه, سلسلۀ انتخاب رساله الناظر لکهنو, چاپ هند, (HZ4852)

اردو شعرا, خدابخش اورینتل پبلک لائبریری پتنه, سلسلۀ انتخاب رساله الناظر لکهنو, (HZ4852) (HZ4852)

2,070,000 ریال 1,800,000 ریال
خـرید
تذکرة الفضلاء در تاریخ علماء، عرفا و شعرای خوی (قرن چهارم هجری تا قرن چهاردم), تألیف: حضرت آیت الله شیخ جابر فاضلی خوئی, تحقیق: علی صدرائی خوئی, به اهتمام: سعید فاضلی خوئی, (HZ4820)

تذکرة الفضلاء در تاریخ علماء، عرفا و شعرای خوی (قرن چهارم هجری تا قرن چهاردم), تألیف: حضرت آیت الله شیخ جابر فاضلی خوئی, تحقیق: علی صدرائی خوئی, به اهتمام: سعید فاضلی خوئی, (HZ4820)

410,000 ریال 350,000 ریال
ناموجود
تذکرة مخزن الغرائب, تألیف شیخ احمدعلی خان هاشمی سندیلوی, مشتمل بر شرح حال و آثار 3148 شاعر, به اهتمام دکتر محمدباقر, چاپ پاکستان, جلد پنجم, (MZ4120)

تذکرة مخزن الغرائب (جلد پنجم) (MZ4120)

2,300,000 ریال 2,000,000 ریال
خـرید
تذکرة مخزن الغرائب, تألیف: شیخ احمد علی خان هاشمی سندیلوی, به اهتمام دکتر محمد باقر, چاپ پاکستان, فقط جلد چهارم, (HZ4119)

تذکرة مخزن الغرائب, تألیف: شیخ احمد علی خان هاشمی سندیلوی, به اهتمام دکتر محمد باقر, فقط جلد چهارم, (HZ4119) (HZ4119)

2,300,000 ریال 2,000,000 ریال
خـرید
کلمات الصّادقین, تذکرۀ صوفیان مدفون در دهلی تا سال 1023 هجری قمری, تألیف: محمّد صادق دهلوی کشمیری همدانی, تصحیح و تعلیق و مقدمۀ انگلیسی: دکتر محمد سلیم اختر, مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان, با همکاری: انتشارات القریش، لاهور, (HZ4111)

کلمات الصّادقین, تذکرۀ صوفیان مدفون در دهلی تا سال ۱۰۲۳ هجری قمری, تألیف: محمّد صادق دهلوی کشمیری همدانی, تصحیح و تعلیق و مقدمۀ انگلیسی: دکتر محمد سلیم اختر, مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان, با همکاری: انتشارات القریش، لاهور, (HZ4111) (HZ4111)

2,070,000 ریال 1,800,000 ریال
خـرید
معیار سالکان طریقت (تذکره), تألیف میرعلی شیر قانع تتوی, به تصحیح و مقدمه و تحشیه و تعلیقات دکتر سیّدخضر نوشاهی, چاپ پاکستان, (MZ4139)

معیار سالکان طریقت (تذکره) (MZ4139)

2,400,000 ریال
خـرید
تذکره علمای امامیه پاکستان, سیّد حسین عارف نقوی, ترجمۀ دکتر محمّد هاشم, (HZ3886)

تذکره علمای امامیه پاکستان, سیّد حسین عارف نقوی, ترجمۀ دکتر محمّد هاشم, (HZ3886) (HZ3886)

460,000 ریال 400,000 ریال
خـرید