خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
آرشیو کتب پیشنهادی

اخبار خراسان در مطبوعات دوره قاجار (جلد ۴)

900,000 ریال
خـرید

زبدة التصانیف دائرة المعارفی از عهد صفوی (۶ جلدی)

3,800,000 ریال
خـرید

رود اناربار؛ درآمدی بر نظام های سنتی بهره برداری زراعی از آب و زمین در حومه شهر قم (جلد سخت)

650,000 ریال
خـرید

خمسه جمالی تبریزی از سرایندگان گمنام در سده های هشتم و نهم هجری (دو جلدی)

1,790,000 ریال
خـرید

دیوان اشعار فارسی و ترکی شاهزاده ابوالفتح ابراهیم میرزای صفوی (نسخه ی منحصر به فرد)

610,000 ریال
خـرید

گنج فقیر (باز چاپ سنگی)

670,000 ریال
خـرید

جوامع الکلم و منابع الحکم (۲ جلدی)

1,150,000 ریال
خـرید

سفرنامه میکله ممبره؛ فرستاده ونیز به دربار شاه طهماسب (ويراست جدید) (سخت)

480,000 ریال
خـرید

ماجرای فدک

250,000 ریال
خـرید

کشکول شیخ بهائی

460,000 ریال
خـرید

فهرست کتابخانه سلطان المدارس و جامعه سلطانیه (جلد سخت)

750,000 ریال
خـرید

نظیره های مضمونی در شعر پارسی (سه جلدی)

3,600,000 ریال
خـرید

اسنادی از تلگرافات باب مشیخت در امپراطوری عثمانی

2,050,000 ریال
خـرید

دفاتر قسامی (ارثیه – ماترک) در امپراطوری عثمانی (۳ جلد)

5,675,000 ریال
خـرید

دفاتر دایره محاسبه علمیه در امپراطوری عثمانی

1,425,000 ریال
خـرید

اسنادی از ثبت عقد ازدواج و طلاق در امپراطوری عثمانی (۵ جلد)

8,550,000 ریال
خـرید

اسناد وزرات اموال ایتام در امپراطوری عثمانی

2,125,000 ریال
خـرید

اسنادی از ثبت وکالت در امپراطوری عثمانی

1,625,000 ریال
خـرید

اسنادی از عرض حالها و شکايات در امپراطوری عثمانی

1,875,000 ریال
خـرید

اسنادی از تشکیلات قاضی عسکری در امپراطوری عثمانی (۴ جلد)

5,425,000 ریال
خـرید