خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
آرشیو کتب پیشنهادی

فهرست نسخه های خطی مدرسۀ مصطفی خان سورتیج، ساری

310,000 ریال
خـرید
سفرنامه دکتر اوئیلز روسی به ممالک ایران

سفرنامۀ دکتر اوئیلز (روسی) به ممالک ایران؛ تصحیح بر اساس سه نسخۀ خطی

530,000 ریال
خـرید
سفرنامه حاکم قوچان، شجاع الدوله

سفرنامه حاکم قوچان؛ محمدناصر خان شجاع الدوله سوم حاکم قوچان در عهد قاجار

410,000 ریال
خـرید
اخبار خراسان جلد 5

اخبار خراسان در مطبوعات دوره قاجار (جلد ۵)

900,000 ریال
خـرید
شیرین و شیرویه، وفائی شیرازی

شیرین و شیرویه، وفائی شیرازی

510,000 ریال 495,000 ریال
خـرید
خواجه نصیر الدین طوسی

جوامع الحساب بالتخت و التراب

1,220,000 ریال
خـرید

اخبار خراسان در مطبوعات دوره قاجار (جلد ۴)

900,000 ریال
خـرید

زبدة التصانیف دائرة المعارفی از عهد صفوی (۶ جلدی)

3,800,000 ریال
خـرید

خمسه جمالی تبریزی از سرایندگان گمنام در سده های هشتم و نهم هجری (دو جلدی)

1,790,000 ریال
خـرید

دیوان اشعار فارسی و ترکی شاهزاده ابوالفتح ابراهیم میرزای صفوی (نسخۀ منحصر به فرد)

610,000 ریال
خـرید

گنج فقیر (باز چاپ سنگی)

670,000 ریال
خـرید

رود اناربار؛ درآمدی بر نظام های سنتی بهره برداری زراعی از آب و زمین در حومه شهر قم (جلد شومیز)

575,000 ریال
خـرید

جوامع الکلم و منابع الحکم (۲ جلدی)

1,150,000 ریال
خـرید

سفرنامه میکله ممبره؛ فرستاده ونیز به دربار شاه طهماسب (ويراست جدید) (شومیز)

400,000 ریال
خـرید

ماجرای فدک

250,000 ریال
خـرید

ترجمان کشکول شیخ بهائی

460,000 ریال
خـرید

نظیره های مضمونی در شعر پارسی (سه جلدی)

3,600,000 ریال
خـرید

متن و ترجمه تفسیر الامام الحسن العسکری (ع) (دو جلدی)

1,200,000 ریال 1,100,000 ریال
خـرید

اسنادی از تلگرافات باب مشیخت در امپراطوری عثمانی

2,050,000 ریال
خـرید

دفاتر قسامی (ارثیه – ماترک) در امپراطوری عثمانی (۳ جلد)

5,675,000 ریال
خـرید