خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
آرشیو مجمع ذخائر اسلامی

از پنجره گالاتا (تاریخ سقوط قسطنطنیه به دست ترکان عثمانی و تأثیر آن در اروپا و ایران)

410,000 ریال
خـرید

اخبار خراسان در مطبوعات دوره قاجار (جلد ۸)

1,020,000 ریال
خـرید

اسناد قنات معین آباد ( از مزارع تابعۀ نوش آباد کاشان) (۱۲۳۷ – ۱۳۵۴ هـجری قمری)

580,000 ریال 520,000 ریال
خـرید

اسناد سرچشمه و مزرعۀ شیرآباد، آران (۱۲۳۱ – ۱۳۵۶ هـجری قمری)

610,000 ریال 570,000 ریال
خـرید

اسناد قنات مزرعۀ شعیب آباد (موقوفۀ آب عبدالعظیمی و …)، آران

490,000 ریال 420,000 ریال
خـرید

اسناد مصالحه نامه های شرعی مزرعۀ خرم آباد آران

520,000 ریال 460,000 ریال
خـرید

خودگریز

620,000 ریال 570,000 ریال
خـرید

استشهادیه ها و استفتاءات شرعی دربارۀ موقوفات مزرعۀ خرم آباد آران و چند مزرعه و دکان از موقوفات مسجد قاضی

510,000 ریال 460,000 ریال
خـرید

اسناد صورت اراضی قنات مزرعۀ خرم آباد و اجاره نامه های موقوفات آن (آران ـ کاشان)

490,000 ریال 460,000 ریال
خـرید

اسناد وقف نامه ها و حبس نامه ها، مزرعۀ خرم آباد (آران ـ کاشان)

510,000 ریال 460,000 ریال
خـرید

اخبار خراسان در مطبوعات دوره قاجار (جلد ۷)

1,000,000 ریال
خـرید

مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق؛ بررسی درون مایه وطن در اشعار محمد مهدی جواهری و ملک الشعراء بهار

رایگان
ناموجود

الکلم الطیب (FR600)

رایگان
خـرید
اخبار خراسان ج 6

اخبار خراسان در مطبوعات دوره قاجار (جلد ۶)

900,000 ریال
خـرید

فهرست نسخه های خطی مدرسۀ مصطفی خان سورتیج، ساری

310,000 ریال
خـرید
سفرنامه دکتر اوئیلز روسی به ممالک ایران

سفرنامۀ دکتر اوئیلز (روسی) به ممالک ایران؛ تصحیح بر اساس سه نسخۀ خطی

530,000 ریال
خـرید
سفرنامه حاکم قوچان، شجاع الدوله

سفرنامه حاکم قوچان؛ محمدناصر خان شجاع الدوله سوم حاکم قوچان در عهد قاجار

410,000 ریال
خـرید
شیرین و شیرویه، وفائی شیرازی

شیرین و شیرویه، وفائی شیرازی

510,000 ریال 495,000 ریال
خـرید
خواجه نصیر الدین طوسی

جوامع الحساب بالتخت و التراب

1,220,000 ریال
خـرید

اخبار خراسان در مطبوعات دوره قاجار (جلد ۴)

900,000 ریال
خـرید